Beteendeutredning och privatträning

Är en privatkonsultation rätt för dig?
Uppvisar ditt djur ett problembeteende som du behöver hjälp med, har du kanske kört fast i träningen av ett visst beteende och vill ha vägledning, eller vill du helt enkelt ha personliga tips och råd som rör ditt liv med djur? Då kan en beteendekonsultation vara något för dig. Jag erbjuder konsultationer både i ditt eget hem eller valfri plats inom Stockholmsområdet, eller via nätet, på distans då detta är möjligt, beroende på vad du behöver hjälp med.  

Hur går det till?
Du börjar med att skicka ett mail där du kortfattat beskriver problemet du och ditt djur behöver hjälp med. Vi bokar sedan in en förstakonsultation där vi tillsammans gör en noggrann utredning och funktionsbedömning om det rör sig om ett problembeteende, och baserat på dessa utformar vi en åtgärdsplan som ni kan komma igång och arbeta med. Minst 1-2 uppföljningar efter detta rekommenderas, ibland fler beroende på hur problematiken ser ut.
Är det en träningskonsultation räcker det ibland med en träff/ett tillfälle.

Vad ingår?
I priset för konsultationen ingår allt förarbete, efterarbete och dokumentation. Priserna är inklusive moms. Eventuell reseersättning tillkommer.

Prisexempel: 
Förstakonsultation problembeteendeutredning: 750kr
Problembeteendeutredning fortsättning: 650kr
Problembeteendeutredning, då tre tillfällen bokas samtidigt: 1900kr
Träningskonsultationer: 500kr

Eventuell reseersättning tillkommer.

Intresserad av att boka en konsultation?
Kontakta Stephanie via Stephanie@djursmart.se